Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużników

Doświadczenie pokazało, że ustalenie rzeczywistego miejsca przebywania dłużnika częstokroć nie jest wystarczające dla prowadzenia skutecznej windykacji. Dla skutecznego odzyskania należnych wierzycielom należności niezbędnym jest ustalenie sytuacji finansowej dłużników, ich stanu majątkowego oraz źródeł dochodu.

Pozytywne rozstrzygnięcie sądu i uzyskanie tytułu wykonawczego to dopiero pierwszy krok dla odzyskania należnych wierzytelności. W dzisiejszych czasach, aby dokonać skutecznej egzekucji należy posiadać wiedzę o majątku dłużnika i wykonywanych przez niego transakcjach gospodarczych. Doświadczenie nauczyło nas, że samo złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może okazać się niewystarczające do odzyskania należności. Dłużnicy nie ułatwia wierzycielom i organom egzekucyjnym windykacji i często ukrywają swój rzeczywisty majątek, uniemożliwiając tym samym skuteczną windykację wierzytelności. Komornicy sądowi wykonując wyłącznie standardowe działania, w celu ustalenia majątku dłużnika takie jak weryfikacja rachunków bankowych, nieruchomości czy sprawdzenie czy dłużnik posiada nadpłaty zobowiązań publicznoprawnych nie mają możliwości wyegzekwowania należności dla wierzycieli.

Co więcej, zdarza się, że niejednokrotnie  w celu uniknięcia spłaty długów, dłużnicy wręcz „uciekają z majątkiem” poprzez zawieranie fikcyjnych umów sprzedaży lub przenoszą swoje aktywa na rzecz zaufanych osób.  

Zlecenie poszukiwania majątku - co w takiej sytuacji może zrobić wierzyciel?

W ramach świadczonych usług biuro detektywistyczne DEBTOS oferuje usługi polegające na poszukiwaniu majątku dłużników, a także ustalenie czy dłużnik nie wyzbył się majątku przed podjęciem postępowania egzekucyjnego, w celu uniknięcia zapłaty długu.

Nasze działania obejmują m.in.:

1. Dłużnik posiada majątek pozwalający na spłatę zadłużenia,

2. Dłużnik ukrywa majątek przed wierzycielami oraz organami egzekucyjnymi poprzez zawierani pozornych umów,

3. Dłużnik przenosi majątek na zaufane osoby, w celu pokrzywdzenia wierzyciela i uniemożliwienia odzyskania należności.

W tym celu biuro detektywistyczne DEBTOS, korzystając z ponad 20letniego doświadczenia i wypracowanych metod operacyjnych, prowadzi działania które pozwalają na ustalenie kiedy, na czyją rzecz i w jakich okolicznościach dłużnik wyzbył się majątku, gdzie ten majątek jest ukrywany, a także w jakich relacjach pozostaje z podmiotami, na których rzecz dokonał przeniesienia majątku. Ustalenie tych okoliczności pozwala wierzycielom skorzystać z instytucji przewidzianych przepisami prawa, a mających na celu odzyskanie należności. Taką instytucją jest na przykład skarga pauliańska, czy powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną opartą na art. 59 Kodeksu cywilnego. 

DEBTOS oferuje swoim klientom działania, które mają na celu ustalenie z jakich składników majątkowych dłużnika możliwe jest prowadzenie skutecznej egzekucji. Biuro detektywistyczne korzystając ze sprawdzonych sposobów zmierza do ustalenia czy dłużnik m.in.:

  1. posiada wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych,
  2. posiada ruchomości, które mogą stanowić przedmiot zaspokojenia – w tym również gdzie dane ruchomości się znajdują,
  3. dokonywał transakcji majątkowych, skutkiem których doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, w tym z kim dokonano danej transakcji, kiedy oraz w jakich relacjach dłużnik pozostaje ze stroną transakcji,
  4. dokonywał pozornych transakcji.

W celu zabezpieczenia interesów naszych klientów, w trakcie wykonywania usług cechujemy się profesjonalizmem oraz dyskrecją na najwyższym poziomie. Współpracując z naszymi klientami zależy nam na tym, aby zawsze być krok przed dłużnikiem. Dłużnik czując na swoich plecach oddech wierzyciela często w swoim działaniu popełnia błąd, pozwalający na skuteczne odzyskanie należności wierzycieli.

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Zadzwoń lub wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Tel : +48 509 934 904

biuro@debtos.pl

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.


Pozostajemy do państwa dyspozycji:

Pon – Pią 08:00-18:00 ·  +48 509 934 904 · biuro@debtos.pl