Detektyw w sprawie rozwodowej

Detektyw w sprawie o rozwód

W ramach świadczonych usług biuro detektywistyczne DEBTOS pomaga klientom w przygotowaniu się do postępowania rozwodowego.  

Mamy świadomośćże sprawy rodzinne, dotyczące często intymnych sfer życia naszych klientów mają dla nich szczególne znaczenie. W związku z tym w biurze detektywistycznym DEBTOS zespół wyspecjalizowanych detektywów zajmuje się poszukiwaniem oraz zebraniem materiału dowodowego, który jest niezbędny w tego typu postępowaniach. 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przesłanką orzeczenie rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Pożycie małżeńskie to nie tylko sfera fizyczna, na pożycie składają się wszelkie więzy łączące małżonków, tj. więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza. Zupełny i trwały rozkład pożycia na wymienionych płaszczyznach stanowi przesłankę orzeczenia rozwodu. Zwrócić należy uwagę na to, że przy zerwaniu więzi duchowej i fizycznej często z uwagi na wspólne miejsce zamieszkania pomiędzy małżonkami trwa nadal więź gospodarcza, to zupełnie normalne i nie stanowi to przesłanki do oddalenia pozwu o rozwód.

Sąd orzekając o rozwodzie przesądza o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za ten rozkład. Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek postępowania małżonka lub obojgu małżonków. Pamiętać należy, że o winie świadczy takie zachowanie, które miało wpływ na spowodowanie rozkładu pożycia lub trwający rozkład utrwaliło. Orzeczenie o winie małżonka w wyroku ma istotne znaczenie dla powstania skutków prawnych – wyłączna wina jednego z małżonków uprawnia małżonka niewinnego do żądania na jego rzecz alimentów, w sytuacji, w której rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego. Bez znaczenie jest przy tym, czy małżonek niewinny popadł w niedostatek.  

Mając powyższe na uwadze, a także fakt, że w trakcie sprawy rozwodowej dowody mają na celu przede wszystkim zmierzać do ustalenia okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, oferujemy w ramach świadczonych usług zebranie materiałów dowodowych, które mogą okazać się istotne dla orzeczenie rozwodu oraz stwierdzenia wyłącznej winy drugiego małżonka.  

Profesjonalny detektyw w sprawie rozwodowej

Jeżeli więc masz przeczucie, że Twój partner życiowy nie jest z Tobą szczery, okłamuje Cię, czy też uważasz, że mógł dopuścić się zdrady małżeńskie, a relacje między Wami wskazują na to, żłączące Was więzi zaczynają się zrywać, skorzystaj z pomocy doświadczonego zespołu, który potwierdzi lub zaprzeczy stawianym przez Ciebie tezom, a w przypadku ich potwierdzenia podejmie czynności zmierzające do zgromadzenia materiału dowodowego, niezbędnego do jak najlepszego zabezpieczenia Twoich interesów w trakcie postępowania rozwodowego.

Biuro detektywistyczne DEBTOS współpracuje z kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w sprawach rodzinnych, dzięki temu w sposób kompleksowy i profesjonalny dbamy o interesy naszych klientów.  

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Zadzwoń lub wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Tel : +48 509 934 904

biuro@debtos.pl

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.


Pozostajemy do państwa dyspozycji:

Pon – Pią 08:00-18:00 ·  +48 509 934 904 · biuro@debtos.pl