Zakres usług

Biuro detektywistyczne Debtos oferuje profesjonalne usługi detektywistyczne z zakresu:

Ustalenie miejsca
przebywania dłużnika

Przeprowadzamy czynności w zakresie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika i przygotowujemy kompletny materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniu sądowym

Sprawy
rodzinne

Zdobywamy materiały dowodowe w sprawach rodzinnych tj. alimentacyjnych i rozwodowych. Przeprowadzamy również rzetelną weryfikację podejrzeń o zdradę partnerską lub małżeńską.

Poszukiwanie majątku
dłużników

W celu skutecznego odzyskania należności przez wierzyciela, prowadzimy czynności w zakresie pełnego ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej dłużnika

Wywiad gospodarczy

Weryfikujemy sytuację ekonomiczną, majątkową oraz prawną przedsiębiorstwa w celu ustalenia jego wypłacalności, powiazań i wiarygodności

Sprawy kryminalne

Prowadzimy czynności mające na celu ustalenie, weryfikację i zebranie materiału dowodowego do wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie karnej

Ochrona biznesu

Kompleksowo pomagamy zabezpieczyć się przedsiębiorcom przed wypływem informacji niejawnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.