Usługi dla osób fizycznych

Zakres usług dla osób fizycznych

Sprawdzenie wiarygodności partnera

Jeżeli zachowanie partnera budzi Twój niepokój i masz wątpliwości co do rzeczywistych miejsc jego przebywania lub charakteru relacji z określonymi osobami – dyskretnie przeprowadzimy dla Ciebie obserwację, która pozwoli Ci zweryfikować istniejący stan faktyczny.

Gromadzenie dowodów
niewierności

Jeżeli w toku obserwacji potwierdzony zostanie brak uczciwości lub niewierność partnera, na Twoje życzenie, kompleksowo przygotujemy pełny audio-wizualny materiał dowodowy, poświadczający nieuczciwe zachowanie lub niewierność partnera i który będzie mógł posłużyć jako dowód w sprawie.

Ustalenie informacji
o osobie

Przeprowadzimy czynności w zakresie uzyskania szczegółowych informacji o określonej osobie, tj, podstawowych danych personalnych, miejsca jej stałego i okazjonalnego przebywania, aktualnego zatrudnienia oraz jej bezpośrednich powiązań osobistych lub zawodowych.

Ustalenie adresu
zamieszkania osób

Przeprowadzamy czynności w zakresie ustalenia oficjalnego adresu zamieszkania osób np. dłużników notorycznie uchylających się od zapłaty należności oraz unikających prawidłowego doręczenia im korespondencji, pism sądowych i komorniczych.

Poszukiwanie i ujawnianie
majątku osób

Weryfikujemy rzeczywisty stan majątku osób przy sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, ustalamy ich źródła dochodu, posiadane aktualnie składniki majątku i ustalamy na czyją rzecz wyzbyli się majątku w celu uniknięcia spłaty należności.

Sprawy
spadkowe

Pozyskujemy materiały dowodowe do spraw spadkowych tj. informacje o spadkobiercach, dokonanych przez spadkodawcę darowiznach na rzecz uprawnionych do zachowku oraz o wysokości długów spadkowych przed przyjęciem spadku.

Ochrona biznesu

Kompleksowo pomagamy zabezpieczyć się przedsiębiorcom przed wypływem informacji niejawnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Sprawy kryminalne

Prowadzimy czynności mające na celu ustalenie, weryfikację i zebranie materiału dowodowego do wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie karnej

Sprawy
rodzinne

Zdobywamy materiały dowodowe w sprawach rodzinnych tj. alimentacyjnych i rozwodowych. Przeprowadzamy również rzetelną weryfikację podejrzeń o zdradę partnerską lub małżeńską.

Wywiad gospodarczy

Weryfikujemy sytuację ekonomiczną, majątkową oraz prawną przedsiębiorstwa w celu ustalenia jego wypłacalności, powiazań i wiarygodności

Sprawy kryminalne

Prowadzimy czynności mające na celu ustalenie, weryfikację i zebranie materiału dowodowego do wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie karnej

Ochrona biznesu

Kompleksowo pomagamy zabezpieczyć się przedsiębiorcom przed wypływem informacji niejawnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Umów się na konsultację telefoniczną w dogodnym dla Ciebie terminie!


Pozostajemy do państwa dyspozycji:

Pon – Pią 08:00-18:00 ·  +48 509 934 904 · biuro@debtos.pl