Weryfikacja biznesowa kontrahenta

Dlaczego warto przeprowadzić weryfikację biznesową kontrahenta?

Prowadzenie w dzisiejszych czasach działalności gospodarczej nie należy do najłatwiejszych. Prócz licznej biurokracji oraz koniecznych do spełnienia formalności, niezbędnym dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie szerszej wiedzy o obecnych oraz przyszłych kontrahentach. Co więcej, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu z kimś współpracy, ustalaniem warunków tej współpracy czy też zawarciem umowy – warto dokonać rozeznania biznesowego i dowiedzieć się, z kim tak naprawdę podejmuje się współpracę.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, biuro detektywistyczne DEBTOS świadczy na ich rzecz usługi z zakresu szeroko pojętego wywiadu gospodarczego. W ramach świadczonych usług oferujemy dokonanie weryfikacji obecnych oraz przyszłych partnerów biznesowych, ich możliwości finansowych a także powiązań osobowych oraz kapitałowych. Informacje te są konieczne do zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, który współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rynku.

Przed podjęciem decyzji o podjęciu współpracy z innym podmiotem czy wydaniem towaru z odroczonym terminem płatności, warto jest mieć pewność, że Twój kontrahent dysponuje odpowiednim kapitałem oraz możliwościami na dokonanie zapłaty. Informacje te są również kluczowe w trakcie negocjacji. Twoja pozycja negocjacyjna jest tym lepsza, im większą wiedzą dysponujesz o kontrahencie – dzięki temu możesz swobodnie ustalać warunki współpracy.

Zajmujemy się w szczególności:

1. sprawdzeniem sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorcy w celu ustalenia danych na temat jego wypłacalności,

2. zebraniem danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach,

3. weryfikacją tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań,

4. sprawdzeniem danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych

5. weryfikacją wiarygodności kontrahenta, źródeł dochodu i wypłacalności

6. zebraniem informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji

7. ustaleniem powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi,

8. ustaleniem powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem,

9. sprawdzeniem, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, sądowe lub egzekucyjne,

10. weryfikacją tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej,

11. pozyskaniem danych z rejestru zastawów,

12. zebraniem materiałów na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.

Umów się na konsultację telefoniczną w dogodnym dla Ciebie terminie!


Pozostajemy do państwa dyspozycji:

Pon – Pią 08:00-18:00 ·  +48 509 934 904 · biuro@debtos.pl