Pomoc ofiarom przestępstw

Prowadzenie spraw kryminalnych

W ramach świadczonych usług biuro detektywistyczne DEBTOS oferuje pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego, który może okazać się kluczowy dla ustalenia sprawcy przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia.

Samodzielne złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na policję czy do prokuratury często kończy się tym, że organy podejmują czynności ograniczające się do przesłuchania zawiadamiającego, po czym odmawiają wszczęcia postępowania przygotowawczego lub wszczęte umarzają, wskazując na nieuprawdopodobnienie faktu popełnienia przestępstwa czy brak możliwości ustalenia jego sprawcy. W związku z powyższym kierujemy się zasadąże wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, warto przekazać organom ścigania materiał dowodowy, który przyspieszy przebieg postępowania i doprowadzi do postawienia sprawcy zarzutów, a w ostateczności do złożenia przez prokuratora aktu oskarżenia.

Należy pamiętać, że postępowanie karne dzieli się niżej wskazane etapy: 

  • postępowanie przygotowawcze
    • postępowanie wsprawie – w którym organy ścigania starają się ustalić, czy doszło dopopełnienia czynu zabronionego ikto jest jego sprawcą,
    • postępowanie przeciwko osobie – w którym zgromadzony materiał dowodowy  umożliwia postawienie konkretnej osobie zarzutu popełnienia czynu zabronionego, 
  • postępowanie sądowe – główne (przed sądem Iinstancji),
  • postępowanie sądowe – odwoławcze (przed sądem II instancji), 
  • postępowanie wykonawcze. 

Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w organach ścigania posiadane przez detektywów z naszego zespołu, pozwala na dokonanie oceny czy zgromadzony dotychczas materiał dowodowy daje szanse na podjęcie postępowania przeciwko osobie (podejrzanemu). Ponadto, podejmowane przez nasz zespół działania mają na celu zgromadzenie dowodów, które ułatwią pracę organom ścigania, a w konsekwencji pozwolą na postawienie zarzutów i wniesienie przez prokuratura aktu oskarżenia do sądu. Co więcej, z popełnieniem przestępstwa często wiąże się też wyrządzenie szkody lub krzywdy pokrzywdzonemu, a zbierany i weryfikowany przez biuro detektywistyczne DEBTOS materiał dowodowy będzie przydatny nie tylko w postępowaniu karnym, ale również w ewentualnym postępowaniu cywilnym.

Oferujemy także pomoc w weryfikacji i gromadzenia materiału dowodowego, który ma na celu wykazanie niewinności niesłusznie oskarżonych osób.

Pomoc w sprawach kryminalnych

Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących m.in.:

1. oszustw, w tym oszustw gospodarczych,

2. kradzieży,

3. przywłaszczenia mienia,

4. nielegalnego obrotu paliwami,

5. wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych,

6. przestępstw dokonanych na szkodę wierzycieli,

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz porady lub zweryfikowania określonych informacji? Zadzwoń lub wypełnij anonimowy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Tel : +48 509 934 904

biuro@debtos.pl

Pomoc detektywa w sprawach kryminalnych

Umów się na konsultację telefoniczną w dogodnym dla Ciebie terminie!


Pozostajemy do państwa dyspozycji:

Pon – Pią 08:00-18:00 ·  +48 509 934 904 · biuro@debtos.pl